Privacy Policy

Privacyverklaring Iris Ohyama Europe B.V.

Datum: juni 2018

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Iris Ohyama Europe B.V. uw persoonsgegevens gebruikt.

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

 

Iris Ohyama Europe B.V. verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de Iris Ohyama Europe B.V. diensten en producten die Iris Ohyama Europe B.V. levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Iris Ohyama Europe B.V. dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

 

Iris Ohyama Europe B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, en overige persoonsgegevens die aan Iris Ohyama Europe B.V. worden verstrekt.

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Iris Ohyama Europe B.V. persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Iris Ohyama Europe B.V., zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Iris Ohyama Europe B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Iris Ohyama Europe B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

 

Als u er voor kiest ons persoonlijke informatie te verstrekken, kunnen we deze informatie verstrekken aan onze filialen en dochterondernemingen of aan derde partijen, over de landsgrenzen heen, en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld, overeenkomstig de wettelijke vereisten. Iris Ohyama Europe B.V.  gebruikt voornamelijk de standaard contractuele clausules van de Europese Unie voor het overdragen van gegevens uit de Europese Unie aan landen buiten de Europese economische zone.

 

 

Cookies

[Google analytics]

Iris Ohyama Europe B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Links

Iris Ohyama Europe B.V. kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Iris Ohyama Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Iris Ohyama Europe B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Iris Ohyama Europe B.V. verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar [[email protected]]. Iris Ohyama Europe B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Iris Ohyama Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van [naam bedrijf] maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Iris Ohyama Europe B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met [Iris Ohyama Europe BV] op via [[email protected]]. Iris Ohyama Europe B.V. is als volgt te bereiken:

  • Adres: Gesworenhoekseweg 1, 5047 TM Tilburg
  • Kamer van Koophandel: 33305122
  • Telefoon:
  • E-mailadres: [[email protected]]

 

Iris Ohyama Europe B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2018.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »